Massagetherapie

Massagetherapie nodigt je uit om te voelen hoe het is en te luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft.


Inmiddels is ruimschoots aangetoond dat massage goed voor lijf en leden is. Denk daarbij niet alleen aan de fysieke werking van massage (ontspanning, doorbloeding, afvoer van afvalstoffen) maar ook aan de aanraking (welbevinden, aandacht, verbinding).

Massagetherapie brengt bewustwording van jezelf via het voelen en ervaren van je lichaam. Je lichaamswijsheid is het uitgangspunt van deze volwaardige therapievorm waarbij voelen (in plaats van denken en praten) centraal staat. Via het volgen van mijn handen tijdens de massage kan je je aandacht bij jezelf brengen en stil staan bij hoe het op dat moment werkelijk met je is. Door je ervaringen, gedachten, gevoelens of emoties onder woorden te brengen leer je de taal van je lichaam te verstaan en verkrijg je inzichten. Inzicht geeft bewustwording en ruimte voor acceptatie. Vanuit deze ruimte kan verandering ontstaan.

Holos is het griekse woord voor geheel

De holistische visie gaat uit van een onlosmakelijk verband tussen lichaam en geest. Jij bent meer dan alleen je fysieke lijf. Jij bent een geheel van alles wat je denkt, voelt, ervaart, meemaakt, eet en beleeft. Alles in en om jou maakt jou tot wie jij op dit moment bent.


Je fysieke lichaam

Jouw lijf kan aangeraakt worden door massage. Het mooie van het lichaam is dat het altijd in het NU is. Je lichaam houdt je niet voor de gek en laat je niet in verleden of toekomst leven zoals onze gedachten maar al te vaak doen. Je lichaam is wijs en slaat alles op zijn eigen manier op.


Inmiddels is ruimschoots aangetoond dat massage goed voor lijf en leden is. Denk daarbij niet alleen aan de fysieke werking van massage (ontspanning, doorbloeding, afvoer van afvalstoffen) maar ook aan de aanraking (welbevinden, aandacht, verbinding).

De taal van je lichaam

Door aandachtig te volgen wat je voelt en ervaart tijdens de massage kan je in contact komen met andere, diepere lagen van jou. Gevoelens, emoties, beelden of kleuren kunnen zich aandienen. Dit kan verrassend zijn omdat het denken zich er even niet mee hoeft te bemoeien. Je kan leren de taal van je lichaam te verstaan. Dit geeft zelfkennis, inzicht en bewustwording en maakt de weg vrij naar acceptatie. Acceptatie van wat is geeft ruimte. Dan kan er werkelijk verandering komen.


Klacht als wegwijzer

In de holistische visie is een lichamelijke klacht niet alleen een toevallig gebrek van het fysieke lichaam dat medische behandeling behoeft maar tevens iets in jou dat om aandacht vraagt. Iets dat binnenin je leeft, bewust of onbewust. Door te voelen en ervaren kan je de klacht onderzoeken en er bij zijn. De klacht staat niet centraal maar fungeert als wegwijzer. Jij staat centraal.